Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) μας είναι ένας μαθηματικός τύπος – εργαλείο που μας δείχνει εάν κινδυνεύει η υγείας μας λόγω περίσσιου βάρους. Συγκεκριμένα, μπορεί ο καθένας εύκολα να υπολογίσει τον δείκτη αυτό με βάση τη συνάρτηση ΔΜΣ=Β/Υ2. Ανάλογα με το πηλίκο που προκύπτει διαχωρίζονται οι παρακάτω κατηγορίες:

bmi

Παρ’ όλο που ο συγκεκριμένος Δείκτης αποτελεί ένα από τα εργαλεία αξιολόγησης για την παχυσαρκία δεν μπορεί να «δει» τη σωματοδομή του ατόμου με αποτέλεσμα άτομα με αυξημένη μυϊκή μάζα να φαίνονται υπέρβαρα ή παχύσαρκα χωρίς όμως αυτό να ισχύει. 

Γι αυτό και η αξιολόγησή του αποτελέσματος πρέπει να γίνεται από τον εξειδικευμένο επιστήμονα (διαιτολόγο – διατροφολόγο).

Μπορείτε, εύκολα και άμεσα, να ελέγξετε και τον δικό σας δείκτη με το σχετικό εργαλείο μας, συμπληρώνοντας απλά το ύψος σας σε εκατοστά και το βάρος σας σε κιλά.

Εργαλείο υπολογισμού Δείκτη Μάζας Σώματος

Ο Δείκτης σας είναι: